Polityka prywatności

pierwsze wprowadzenie

Za pomocą poniższych informacji chcielibyśmy dać Państwu jako "osobie, której dane dotyczą" przegląd przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz Państwa praw wynikających z przepisów o ochronie danych. Z reguły możliwe jest korzystanie z naszych stron internetowych bez podawania danych osobowych. Jeśli jednak zechcą Państwo skorzystać ze specjalnych usług naszej firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, może okazać się konieczne przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstaw prawnych do takiego przetwarzania, zasadniczo uzyskamy Państwa zgodę.

Przetwarzanie danych osobowych, na przykład Państwa nazwiska, adresu lub adresu e-mail, odbywa się zawsze zgodnie z podstawowym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (DS-GVO) i zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami o ochronie danych osobowych firmy "HCS HULTSCH CONVEYOR SYSTEMS GMBH". Poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych pragniemy poinformować Państwa o zakresie i celu zbierania, wykorzystywania i przetwarzania przez nas danych osobowych.

Jako administrator danych wdrożyliśmy wiele środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony. Niemniej jednak transmisja danych przez Internet może mieć ogólnie rzecz biorąc luki w bezpieczeństwie, tak więc nie można zagwarantować absolutnej ochrony. Z tego powodu mogą Państwo swobodnie przekazywać nam dane osobowe w inny sposób, na przykład telefonicznie lub pocztą.

2. osoba odpowiedzialna

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu DS-GVO jest

HCS HULTSCH CONVEYOR SYSTEMS GMBH
An der Bahn 1, 04613 Lucka

Telefon: +49 344922 03355

e-mail: hultsch-gmbh.com

Przedstawiciel osoby odpowiedzialnej: Dirk Hultsch

3) inspektor ochrony danych

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że nie jest konieczne powoływanie inspektora ochrony danych.

4. przekazywanie danych osobom trzecim

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej.

Przekazujemy Państwa dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy:

 • wyraził Pan/Pani na to wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. a DS-GVO
 • ujawnienie jest dopuszczalne na mocy art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f DS-GVO w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów i nie ma powodu, aby zakładać, że mają Państwo nadrzędny interes godny ochrony, nie ujawniając swoich danych,
 • w przypadku, gdy istnieje prawny obowiązek ujawnienia na mocy art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c) DS-GVO, oraz
 • jest to prawnie dopuszczalne i zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. b DS-GVO wymagane do realizacji stosunków umownych z Państwem.

W przypadku korzystania z naszych usług przez firmy zewnętrzne, są one zobowiązane do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych osobowych na podstawie umów o zleconym przetwarzaniu danych i są przez nas regularnie kontrolowane. Są to obecnie w szczególności spółka usługowa Fossa AG (Fossa AG, Erfenschlager Str. 19, 09125 Chemnitz) oraz zewnętrzne centrum komputerowe Hetzner Online AG (Hetzner Online AG, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen).

SiWECOS - Pieczęć Strona internetowa jest regularnie poddawana kontroli bezpieczeństwa przez skaner SIWECOS. Pieczęć SIWECOS informuje odwiedzającego Państwa witrynę, że odwiedzana strona jest bezpieczną witryną, która jest regularnie poddawana kontroli bezpieczeństwa za pomocą skanera SIWECOS. Po wywołaniu pieczęci serwer WWW automatycznie zapisuje tzw. plik dziennika serwera osoby odwiedzającej stronę. Ten plik dziennika serwera zawiera następujące dane użytkowe: Adres IP komputera uzyskującego dostęp Data i godzina dostępu Ilość przesłanych danych oraz zapytujący dostawca. Podstawą prawną do przetwarzania adresu IP jest art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO. Nasz uzasadniony interes wynika z celów zbierania danych wymienionych poniżej. Adres IP Państwa urządzenia końcowego oraz inne wymienione powyżej dane są przez nas wykorzystywane do następujących celów: Prezentacja pieczęci SIWECOS na odwiedzanej stronie internetowej SIWECOS nie tworzy żadnych profili użytkownika z tych danych i nie wyciąga żadnych wniosków o osobie odwiedzającego stronę. Dane te są oceniane wyłącznie w celu zapewnienia bezawaryjnego działania i są automatycznie nadpisywane najpóźniej siedem dni po zakończeniu wizyty na stronie internetowej.

4.1 Korzystanie z Openstreetmapy

Ta strona korzysta z Leaflet API, usługi mapowania, która pozwala na osadzenie OpenStreetMap - open source alternatywy dla Google Maps - na Twojej stronie. Dla prawidłowego wyświetlania konieczne jest, z technicznego punktu widzenia, kierowanie zapytań do innych serwerów. Dzięki tym prośbom możliwe będzie przeniesienie informacji o korzystaniu z tej strony internetowej (w tym adresu IP) na inne serwery i przechowywanie ich na tych serwerach. Po analizie przez narzędzia deweloperskie, pozostałe serwery ograniczają się do map.wikimedia.org (warstwa map) i unpkg.com (pliki z ulotkami).

Masz możliwość wyłączenia usługi OpenStreetMap i tym samym uniemożliwienia transferu danych do osób trzecich poprzez wyłączenie JavaScript w przeglądarce. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że w tym przypadku nie będą Państwo mogli korzystać z wyświetlania map na naszych stronach, lub będą Państwo mogli korzystać z nich tylko w ograniczonym zakresie. Korzystanie z Openstreetmap jest w interesie wzbogacenia naszej oferty online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Więcej informacji o OpenStreetMap można znaleźć na stronie https://www.openstreetmap.de. Więcej informacji na temat zastosowanej ulotki API można znaleźć na stronie https://www.leafletjs.com.

5. Technika

5.1 Szyfrowanie SSL/TLS

Ta strona używa szyfrowania SSL lub TLS w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych i ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia, dane do logowania lub prośby o kontakt, które wysyłasz do nas jako operator. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że w linii adresowej przeglądarki znajduje się "https://" zamiast "http://" oraz po symbolu blokady w linii przeglądarki.

Używamy tej technologii do ochrony danych, które przesyłasz.

5.2 Gromadzenie danych podczas odwiedzania strony internetowej

Korzystając z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tzn. jeśli nie zarejestrują się Państwo lub w inny sposób nie przekażą nam Państwo informacji, gromadzimy jedynie dane, które Państwa przeglądarka przesyła na nasz serwer (w tzw. "server log files"). Nasza strona internetowa gromadzi szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy użytkownik lub zautomatyzowany system wchodzi na stronę. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dzienników serwera. Można zarejestrować następujące elementy

 • używane typy i wersje przeglądarek,
 • system operacyjny używany przez system dostępowy,
 • stronę internetową, z której system dostępowy dociera do naszej strony (tzw. referrer),
 • podstrony, do których dostęp odbywa się poprzez system dostępu na naszej stronie internetowej
 • data i godzina dostępu do strony internetowej,
 • skrócony adres protokołu internetowego (anonimowy adres IP),
 • dostawcy usług internetowych systemu dostępowego.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, nie wyciągamy żadnych wniosków na temat Twojej osoby. Informacje te są raczej wymagane, aby

 • aby prawidłowo dostarczyć zawartość naszej strony internetowej
 • aby zoptymalizować zawartość naszej strony internetowej i reklamę dla niej,
 • aby zagwarantować stałą funkcjonalność naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz
 • w celu dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania w przypadku cyberataku.

Dlatego też zebrane dane i informacje są przez nas oceniane z jednej strony statystycznie, a z drugiej strony w celu zwiększenia ochrony i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych przekazanych przez daną osobę.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f DS-GVO. Nasz uzasadniony interes wynika z wyżej wymienionych celów gromadzenia danych.

6. aktualność i zmiana oświadczenia o ochronie danych osobowych

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych jest obecnie ważne i ma status z kwietnia 2020 roku.

Zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych może okazać się konieczna w związku z dalszym rozwojem naszych stron internetowych i ofert lub w związku ze zmianą wymogów prawnych lub urzędowych. Aktualna deklaracja o ochronie danych osobowych może zostać przez Państwa wywołana i wydrukowana w każdej chwili na stronie internetowej w zakładce "hultsch-gmbh.com/data protection".